Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr 421/21 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 29.12.2021r. w sprawie zmian i przemieszczeń środków Państwowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Bełchatowskim w 2021 roku. Marta Rychlik 2022-01-03 09:53:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 407/21 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 21.12.2021r. w sprawie zawarcia Aneksu do Umowy Nr WTZ/1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku o warunkach i wysokości dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bełchatowie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. Marta Rychlik 2022-01-03 09:49:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 394/21 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 13.12.2021r. w sprawie zawarcia Aneksu do Umowy WTZ.DR. Nr 1/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej w 2021 roku. Marta Rychlik 2022-01-03 09:44:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 384/21 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 07.12.2021 r. w sprawie zawarcia Aneksu do Umowy Nr 1/WTZ/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. o współfinansowaniu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bełchatowie. Marta Rychlik 2022-01-03 09:41:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 383/21 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 07.12.2021 w sprawie zawarcia Aneksu do Umowy Nr WTZ/1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku o warunkach i wysokości dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bełchatowie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. Marta Rychlik 2022-01-03 09:37:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 395/21 Zarządu Powiatu w Bełchatowie w sprawie zmian i przemieszczeń środków PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Bełchatowskim w 2021 roku. Załącznik do Uchwały Nr 395/21 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 13.12.2021r. Marta Rychlik 2021-12-17 08:43:21 dodanie dokumentu
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, sortowania i doręczania przesyłek listownych oraz zwroty przesyłek niedoręczonych, zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r poz.1041). Anna Frukacz 2021-12-15 09:59:11 edycja dokumentu
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, sortowania i doręczania przesyłek listownych oraz zwroty przesyłek niedoręczonych, zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r poz.1041). Anna Frukacz 2021-12-10 11:40:53 edycja dokumentu
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, sortowania i doręczania przesyłek listownych oraz zwroty przesyłek niedoręczonych, zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r poz.1041). Anna Frukacz 2021-12-07 15:02:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 370/21 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 30.11.2021r. w sprawie zmian i przemieszczeń środków PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Bełchatowskim w 2021roku. Załącznik do Uchwały Nr 370/2021 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 30.11.2021 2021r. Marta Rychlik 2021-12-02 16:04:10 edycja dokumentu
Uchwała Nr 370/21 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 30.11.2021r. w sprawie zmian i przemieszczeń środków PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Bełchatowskim w 2021roku. Załącznik do Uchwały Nr 370/2021 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 30.11.2021 2021r. Marta Rychlik 2021-12-02 16:02:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 278/21 ZARZĄDU POWIATU W BEŁCHATOWIE z dnia 14 września 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r. Marta Rychlik 2021-09-16 11:21:56 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 65/2021 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji "Programu Oddziaływań Korekcyjno - Edukacyjnych dla osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2021" Marta Rychlik 2021-09-13 09:52:51 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 64/2021 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 68/2020 Starosty Bełchatowskiego z dnia 18 września 2020r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji "Programu Oddziaływań Korekcyjno - Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w rodzinie na lata 2020-2023". Marta Rychlik 2021-09-13 09:49:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/211/2021 RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Bełchatowskiego na lata 2021 - 2023" Marta Rychlik 2021-09-13 09:03:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/212/2021 RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE z dnia 25 sierpnia2021r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Bełchatowskim na lata 2021 - 2025" Marta Rychlik 2021-09-13 08:56:48 edycja dokumentu
POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2021 - 2025 Marta Rychlik 2021-09-13 08:56:37 usunięcie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/212/2021 RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE z dnia 25 sierpnia2021r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Bełchatowskim na lata 2021 - 2025" Marta Rychlik 2021-09-13 08:56:28 edycja dokumentu
POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2021 - 2025 Marta Rychlik 2021-09-13 08:54:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/212/2021 RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE z dnia 25 sierpnia2021r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Bełchatowskim na lata 2021 - 2025" Marta Rychlik 2021-09-13 08:47:37 dodanie dokumentu
2019 r. Marta Rychlik 2021-07-26 14:14:39 edycja dokumentu
Pracownicy Marta Rychlik 2021-07-21 09:31:34 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista - samodzielne stanowisko ds. pomocy społecznej. Anna Frukacz 2021-06-17 13:02:48 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista - samodzielne stanowisko ds. pomocy społecznej. Anna Frukacz 2021-06-14 14:23:44 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista - samodzielne stanowisko ds. pomocy społecznej. Anna Frukacz 2021-06-14 14:22:22 edycja dokumentu
Sprawozdanie finansowe Marta Rychlik 2021-06-07 15:07:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista - samodzielne stanowisko ds. pomocy społecznej. Anna Frukacz 2021-06-01 12:55:30 dodanie dokumentu
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BEŁCHATOWIE ZA 2020 ROK Marta Rychlik 2021-05-10 15:18:52 dodanie dokumentu
Przeprowadzenie szkolenia dla kadry Zespołu ds. Pieczy Zastępczej PCPR w Bełchatowie z zakresu pracy z dzieckiem po traumie w ramach projektu pn. "W rodzinie jest moc". Anna Frukacz 2021-04-14 12:23:49 edycja dokumentu
Raport o stanie zapewniania dostępności podmioty publicznego Marta Rychlik 2021-03-30 09:53:26 dodanie dokumentu
Sprawozdania o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (zakładka menu) Anna Frukacz 2021-03-30 09:49:09 dodanie pozycji menu
Przeprowadzenie szkolenia dla kadry Zespołu ds. Pieczy Zastępczej PCPR w Bełchatowie z zakresu pracy z dzieckiem po traumie w ramach projektu pn. "W rodzinie jest moc". Anna Frukacz 2021-03-19 12:20:36 edycja dokumentu
Przeprowadzenie szkolenia dla kadry Zespołu ds. Pieczy Zastępczej PCPR w Bełchatowie z zakresu pracy z dzieckiem po traumie w ramach projektu pn. "W rodzinie jest moc". Anna Frukacz 2021-03-19 12:20:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2021 Starosty Bełchatowskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bełchatowski w 2021 r. Anna Frukacz 2021-03-02 09:50:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Zespołu ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Anna Frukacz 2021-01-29 15:22:16 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Zespołu ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Anna Frukacz 2021-01-29 15:19:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2021 Starosty Bełchatowskiego z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w powiatowych domach pomocy społecznej na terenie powiatu bełchatowskiego w 2021 r. Anna Frukacz 2021-01-29 11:42:58 dodanie dokumentu
2021 (zakładka menu) Anna Frukacz 2021-01-29 11:41:17 dodanie pozycji menu
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, sortowania i doręczania przesyłek listownych oraz zwroty przesyłek niedoręczonych, zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r poz.1041 z późn. zm.). Anna Frukacz 2021-01-22 09:30:45 edycja dokumentu
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, sortowania i doręczania przesyłek listownych oraz zwroty przesyłek niedoręczonych, zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r poz.1041 z późn. zm.). Anna Frukacz 2021-01-19 15:19:31 dodanie dokumentu