Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, sortowania i doręczania przesyłek listownych oraz zwroty przesyłek niedoręczonych, zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r poz.1041 z późn. zm.).
2 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Zespołu ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
3 Sprawozdanie
4 Świadczenie usług pomocy w nauce w ramach projektu pn. "W rodzinie jest moc", polegających na zorganizowaniu zajęć indywidualnych wyrównujących wiedzę oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
5 Uchwała Nr 240/20 Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia procedury rozpatrywania ofert i udzielania dotacji organizacjom pozarządowym na zlecenie w formir wsparcia realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2020roku w oparciu o art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6 Uchwała Nr 239/20 Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia Konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 roku
7 Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków PFRON.
8 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2020 roku
9 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacjizadań publicznych Powiatu Bełchatowskiego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON
10 Sprawozdania 2019r.