Mapa serwisu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

|---Przedmiot działania

|---Pracownicy

|---Nabór Pracowników

|---Ochrona danych osobowych

|---Dane teleadresowe

|---epuap

Uchwały

|---Uchwały Rady Powiatu

      |---2015

|---Uchwały Zarządu Powiatu

Realizowane Programy

|---Realizacja projektu partnerskiego CUS

|---Lokalny Program Pomocy Społecznej dla Powiatu Bełchatowskiego na lata 2017-2018

|---Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

|---Ogłaszenie o otwartym naborze partnerów krajowych celem wspólnego przygotowania i realizacji projekt

|---Program rozwoju pieczy zastępczej dla Powiatu Bełchatowskiego na lata 2015-2017

|---Lokalny Program Pomocy Społecznej na lata 2015-2016

|--- Program Przecidziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015

Konkursy

|---Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert- Rehabilitacja społeczna 2018

|---2018 Konkurs ofert - rehabilitacja społeczna

|---2017 Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niep

|---Wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób

|---2017 wyniki Konkursu ofert

|---Uproszczona oferta zadania publicznego PZERiI w Zelowie

|---Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnos

Zarządzenia

|---2016

Regulaminy

Informacje

|---Zamówienie publiczne

|---Informacje ogólne

Sprawozdania

|---Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy

Załatwiane sprawy

|---Wnioski/druki do pobrania

|---Aktywny Samorząd