2017 Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych