Zarządzenie Starosty w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej, prowadzonych przez Powiat Bełchatowski w 2016r.

Dokument stracił ważność.